STŘECHY


Šikmé střechy:
Powertekk
Šindele
Podkladní pás
Isola Top 3

Ploché střechy:
DE25
Mestertekk

Terasová drenáž

Isola Top 3
Paropropustná pojistná hydroizolace pro šikmé střechy
 
Isola Top 3 je paropropustná pojistná hydroizolace  pro šikmé střechy s velmi nízkým odporem proti prostupu vodní páry. Výborné technické vlastnosti výrobku umožňují vynechat vzduchovou mezeru mezi parozábranou a tepelnou izolací. Toto řešení umožňuje vyplnit celou výšku krokví tepelnou izolací, a tak zlepšit celkovou tepelnou charakteristiku budovy snížením tepelných ztrát střechou.
 
» Vysoká paropropustnost s extrémně malou Sd-hodnotou
» 100% ochrana proti větru a vodě
» Vysoká odolnost proti přetržení
» Vhodné pro všechny druhy střešních konstrukcí