STŘECHY


Šikmé střechy:
Powertekk
Šindele
Podkladní pás
Isola Top 3

Ploché střechy:
DE25
Mestertekk

Terasová drenáž
Platon TD (Terasová drenáž)
Konec problémů s dlažbou na terasách, balkonech a v mokrých provozechVíce ...

Technický list (PDF)

Prospekt (PDF)
 

 
Platon TD je ideálním řešením pro konstrukci teras a balkónů. Je to jedinečný výrobek pro drenáž a odvod vody prosakující dlažbou terasy. Zároveň slouží jako ochrana hydroizolace a umožňuje bezúdržbovou funkci za všech podmínek.

Použití
Platon TD se položí na hydroizolaci a provede se na něj vrstva betonové mazaniny. Toto řešení chrání hydroizolaci před účinky vody, která je nahromaděna v konstrukci, a zároveň zajišťuje vysokou drenážní kapacitu. Rozhodující význam pro celkovou konstrukci terasy má účinné odvedení vody, které pronikne k hydroizolační vrstvě. Platon TD umožňuje plynulý odtok vody po celé ploše. Při použití Platonu TD nemohou zbytky vody na nerovné izolační vrstvě nemohou při zmrznutí způsobit žádnou škodu na izolaci, nebo ochranné či podkladní vrstvě.

 

 
Systémové prvky
Platon TD
Délka role: 15 m
Šířka role: 1.00 m, 2.00 m

Montáž
Drenážní rohož se rozvine na hydroizolaci filtrační tkaninou směrem nahoru. Nutné přesahy se provedou tak, aby odtékající voda nemohla zatékat pod rohož. V místě přesahu se polypropylenová tkanina odtrhne asi na šířku 2 nopů a nopy se přeloží přes sebe. Odtržená PP tkanina se opět přiloží na původní místo. Na položenou rohož se provede betonová mazanina.