FAQS - Často kladené otázky a odpovědi
 

Co jsou střešní bitumenové šindele Isola?
Kde se střešní šindele Isola vyrábí?
Proč bychom měli použít právě šindel Isola?
Z čeho jsou šindele Isola vyrobeny?
Je vložka tkaná nebo netkaná?
Z jakého bitumenu jsou šindele Isola vyrobeny?
Proč se šindel Isola nevyrábí z modifikovaného bitumenu?
Proč se používají okapní prvky?
Proč se plastová fólie u plátu šindele Isola nechává a u okapních prvků se snímá?
Co je to lepící systém?
Za jakých podmínek dojde ke slepení střešních šindelů?
Je pravda, že se někdy lepící sytém nespojí?
Z čeho je posyp na vrchní straně šindele?
Jak dlouho vydrží barva střešního šindele nezměněná?
Kde se musí použít střešní tmel a jaký?
Proč se používá podkladní pás?
Jaký použít typ podkladního pásu?
Jaký je ideální podklad pod střešní šindele?
Je nutné odvětrání střechy?
Existují k šindelům Isola plastové doplňky?
Kdy se mají použít střešní větráky a kdy hřebenáče s odvětráním?
Proč se má používat úžlabní pás Isola Mestertekk?
Jaký přesah musí mít oplechování?
Jak se zachovat při reklamaci?
Kde získám návod na pokládku?
Roste na šindelích Isola mech?
Jakým způsobem je možno mech ze střechy odstranit?
Jaký je rozdíl mezi odvětrávačem páry a větrákem pro zdravotní techniku?
Proč se šindel klade od středu směrem k okrajům?
Čím se šindele kotví?
Jaká je životnost a záruky?
Je možné do střechy dodatečně vložit větrák?
Co způsobuje zvlnění střešního šindele?
Chybí mi dva balíky a bojím se rozdílné barevnosti...
Může se použít u šindelové střechy difúzní fólie jako pojistná hydroizolace?
Mám jednu část střechy se sklonem pod 15°. Je možné na ní položit šindel?
Proč nedoporučujete pokládku na střechy s 90° sklonem?
 

 

Co jsou střešní bitumenové šindele Isola?
Je to lehká střešní krytina pro šikmé střechy.

Kde se střešní šindele Isola vyrábí?
Vyrábí se v Norsku a dováží se do České republiky prostřednictvím firmy STAVISOL.

Proč bychom měli použít právě šindel Isola?
Šindele Isola, jako jedny z mála střešních šindelů, splňují tvrdá kritéria evropské normy EN 544. Ve své kategorii střešních krytin mají pokrokový lepící systém a vynikající materiálové předpoklady pro plnění své dlouhodobé funkce na střešním plášti.

Z čeho jsou šindele Isola vyrobeny?
Základ tvoří nenasákavá netkaná skelná vložka, která je nejprve naimpregnována specielním bitumenem, potom obalena specielním bitumenem z obou stran a následně je povrch opatřen břidličným posypem, který chrání povrch před UV zářením.

Je vložka tkaná nebo netkaná?
Vložka je netkaná. Je vyrobena lisováním skelných vláken při minimálním množství pojidel. Důvodem výběru tohoto druhu vložky je potřeba její maximální impregnace asfaltem tak, aby byla plocha obalení maximalizována. Tak je dosaženo jedinečné flexibility šindele.

Z jakého bitumenu jsou šindele Isola vyrobeny?
Šindel Isola je vyroben z oxidovaného bitumenu, který je vyroben specielním způsobem. Složení bitumenu umožňuje střešnímu šindeli Isola zachovat si dobré mechanické vlastnosti hluboko do minusových teplot, což běžný oxidovaný bitumen neumožňuje.

Proč se šindel Isola nevyrábí z modifikovaného bitumenu?
Šindel musí být jako finální výrobek stálotvarý, a proto je nutné v jeho skladbě použít vložku ze skelných vláken. Skelná vložka (narozdíl od vložky polyesterové) neumožňuje protažení šindele, a tak se eliminuje jedna z hlavních výhod modifikovaného bitumenu - průtažnost. Ve výsledku to znamená, že vlastnosti šindele z modifikovaného bitumenu nijak výrazně nepřevyšují vlastnosti šindelů z bitumenu oxidovaného.

Proč se používají okapní prvky?
Okapní prvky se používají pro zahájení střechy u okapu. Jsou položeny v místech, kde může docházet ke vzlínání vody. Celistvý plát o šířce 33 cm, který je přitmelený k okapnímu plechu, vzlínání vody bezpečně zamezuje. V případě, že by se postupovalo běžným způsobem, tzn. otočením šablony o 180° a přibitím, by došlo k obnažení lepících bodů. Zároveň by přesah prvních dvou vrstev šindele, v tomto kritickém místě, byl pouze 5 - 8 cm podle tvaru šindele a tak by vzniklo nebezpečí vzlínání vody.

Proč se plastová fólie u plátu šindele Isola nechává a u okapních prvků se snímá?
U šindele Isola tvoří plastová fólie ze spodní strany separační podložku, aby byl šindel trvale oddělen od podkladu. Díky oddělení od podložky se zamezuje přenášení pohybů podkladu na šindele, a tak se předchází případným poruchám krytiny. U okapních prvků tvoří plastová fólie pouze separaci při přepravě v balíku a naopak na střeše se musí prvek spojit s podkladem tak, aby do míst nad okapem nevnikala voda (je to nejvíce exponované místo na střeše).

Co je to lepící systém?
Je to systém bitumenových lepících bodů nanesených na povrchu šindelového plátu. Lepící systém slouží k prolepení dvou navazujících vrstev šindele tak, aby vítr nezvedal chlopně šindele a neporušoval vodotěsnost střechy. Šindele Isola mají rozvinutý lepící systém, který podlepuje celou plochu chlopní, které jsou tak bezpečně a spolehlivě přichyceny.

Za jakých podmínek dojde ke slepení střešních šindelů?
Lepící body šindelů Isola jsou dvojího druhu. Tlakové lepící body jsou aktivní již kolem + 5°C. Tepelné lepící body jsou aktivní kolem vzdušné teploty kolem + 15°C. Doba slepení celé střechy závisí na teplotě a době, po kterou působí na střešní plášť. Čím vyšší teplota, tím rychleji dojde ke slepení. V případě, že je teplota nižší než + 5°C, je nutno lepící body aktivovat pomocí horkovzdušného hořáku. Nedoporučujeme pokládat šindele za nízkých teplot bez nahřání.

Je pravda, že se někdy lepící sytém nespojí?
Lepící systém není funkční při nízkých teplotách. Stává se výjimečně, že pokud prováděcí firma nedodrží technologická doporučení o nahřání lepících bodů, mohou se lepící body zanést prachem, která znemožní slepení šindelů.

Z čeho je posyp na vrchní straně šindele?
Jedná se o přírodní břidlici barvenou do 10 různých odstínů. Barvy vychází z norských tradic a jsou voleny tak, aby byla střecha v harmonii s okolní přírodou.

Jak dlouho vydrží barva střešního šindele nezměněná?
Střešní šindel Isola je stálobarevný a barevný odstín by měl být po celou dobu životnosti stejný. Časem může dojít ke změně jasnosti barvy díky ulpívání prachu a okolních nečistot.

Kde se musí použít střešní tmel a jaký?
Tmel se používá jako spojovací článek mezi bitumenovým šindelem a návaznými konstrukcemi jako např. oplechování, prostupy, větráky. Bitumenový tmel zabraňuje pronikání vody pod střešní šindele v místech styku s návaznými konstrukcemi. Nesmí se použít jiný tmel než bitumenový, který si zachovává trvalou pružnost (např. tmel Isola)

Proč se používá podkladní pás?
Podkladní pás se používá u šindelů Isola jako pojistná hydroizolace při sklonech 15 - 18° nebo jako vyrovnávací podložka nerovného bednění.

Jaký použít typ podkladního pásu?
Podkladní pás pod střešní šindele musí být vždy vyztužen skelnou vložkou!!! Hlavní důvod je ten, aby byl pás i při změně okolní vlhkosti tvarově stálý. Pokud je vložka z nasákavého materiálu, dojde při zvýšení vlhkosti ke vzedmutí pásu a zvlnění finálního povrchu šindele. Isola doporučuje použít pás vlastní výroby, který je zároveň opatřen povrchem proti sklouznutí.

Jaký je ideální podklad pod střešní šindele?
Pod střešní šindele je potřeba provést co nejrovnější podklad z důvodu rovinnosti finálního povrchu. Ideální podklad je z deskového materiálu, který nepřijímá vzdušnou vlhkost. K těmto účelům se používají nejlépe OSB desky pokládané buď volně nebo na pero a drážku. V našich podmínkách se však nejčastěji používají dostatečně vyschlá dřevená prkna v kombinaci s podkladním pásem.

Je nutné odvětrání střechy?
Odvětrání střechy je nezbytné. Zabezpečuje totiž odvod vlhkosti, která proniká tepelnou izolací z interiéru. V případě, že by vlhkost zůstala v konstrukci, kondenzovala by a významně by narušovala funkci tepelné izolace.

Existují k šindelům Isola plastové doplňky?
K šindelům Isola existuje celá řada plastových doplňků vyrobených z tvrzeného polyesterénu. Jsou určeny pro odvětrání střechy nebo jako technologické prostupy. Doplňky jsou opatřeny posypem, který má stejnou barvu a strukturu jako posyp na šindelích, a tak není narušený estetický výraz celé střechy.

Kdy se mají použít střešní větráky a kdy hřebenáče s odvětráním?
Jestliže nelze vytvořit vzduchovou mezeru na hřebeni, je nutno použít střešní větráky mezi krokve. Tyto větráky se také používají na střechy, kde jejich kapacita stačí pro odvětrání daného prostoru (např. studené půdy).

Proč se má používat úžlabní pás Isola Mestertekk?
Pro případ řešení úžlabí doporučujeme použití pásu Isola Mestertekk. Mestertekk je vyroben z SBS modifikovaného bitumenu, který výborně přenáší případné pohyby konstrukce a tak bezpečně chrání vodotěsnost úžlabí. Do úžlabí se klade celý tzn. v šířce 1,0 m a šindele se na něj kladou s přesahem 25 cm. Mohou se přibít přímo přes pás díky samosvorné vlastnosti modifikovaného bitumenu. Zároveň je nutné stmelit styk šindele s pásem 2 housenkami bitumenového tmele.

Jaký přesah musí mít oplechování?
Přesah šindele přes všechny plechové doplňky by měl být minimálně 12 cm. Rovněž se musí používat tzv. vodní drážka.

Jak se zachovat při reklamaci?
V případě reklamace je nutno předložit štítek z přebalu, na kterém je vyznačeno výrobní číslo a kontaktovat nejbližšího obchodního partnera.

Kde získám návod na pokládku?
Návod na pokládku je v elektronické podobě na www.stavisol.cz, dále je možno ho dostat u firmy STAVISOL. Nejednodušší je však otočit přebal z balíku, na kterém je detailní obrázkový návod pro pokládku střešních šindelů Isola.

Roste na šindelích Isola mech?
Šindel Isola nepodporuje růst mechů ani lišejníků. Vzhledem k tomu však, že se jedná o porézní materiál, je možný výskyt mechu v místech, kde se dlouhodobě drží vlhkost. To jsou místa, kam nesvítí sluníčko.

Jakým způsobem je možno mech ze střechy odstranit?
Nejlepším způsobem je umístit nad místo s mechem drát nebo plech z mědi, který bude při dešti vylučovat oxid mědi, který postupně mech zlikviduje. Můžeme zvolit i cestu mechanického očištění. Je však potřeba postupovat velmi opatrně, aby nebyl poškozen povrch střešních šindelů.

Jaký je rozdíl mezi odvětrávačem páry a větrákem pro zdravotní techniku?
Rozdíl je v tom, že odvětrávač páry je opatřen tepelně izolovanou vložkou, která zabraňuje kondenzaci vody na stěnách větráku. Pokud by voda kondenzovala, vracela by se zpátky do větracího potrubí a mohla by působit škody na stavebních konstrukcích nebo na technologii.

Proč se šindel klade od středu směrem k okrajům?
Způsob kladení od středu směrem k okrajům eliminuje případné délkové rozdíly a výsledná chyba je poloviční.

Čím se šindele kotví?
Doporučené kotvení je hřebíky se širokou hlavou, protože při jejich zatloukání máme jistotu, že jsou skutečně zatlučeny do podkladu. Sponkování vyžaduje speciální přístroj a sponky musí být dlouhé minimálně 20 mm.

Jaká je životnost a záruky?
Životnost u střešních šindelů Isola je podle praktických zkušeností vyšší než 30 let. Záruka na všechny výrobní vady je stanovena na 15 let s plným plněním bez omezení.

Je možné do střechy dodatečně vložit větrák?
V případě dodatečného umístění jakéhokoliv doplňku není problém střechu rozebrat v kterémkoliv místě.

Co způsobuje zvlnění střešního šindele?
Zvlnění střešního šindele může způsobit několik okolností. Jednou z nich je možnost, že pro podklad byla použita vlhká prkna, která v konstrukci vyschla a tím způsobila stažení jednotlivých prken. Druhým nejčastějším důvodem je špatná volba podkladního pásu, který má papírovou vložku, jež nasákne vzdušnou vlhkost a pod šindelem se zvlní. Papírová vložka dokáže při vzedmutí vytáhnout hřebík i se šindelem.

Chybí mi dva balíky a bojím se rozdílné barevnosti...
V tomto případě může vzniknout rozdílná barevnost. Výrazný rozdíl bude pouze v případě, že časový odstup od provádění střechy bude delší než 2 roky. Po tuto dobu působí na střechu povětrnost a nečistoty a barevnost se mírně mění. Odlišná barevnost může také nastat v případě, že dodávka původního šindele je staršího data. Rozdílná barevnost se však v obou případech srovná v časovém rozmezí 3 až 8 měsíců.

Může se použít u šindelové střechy difúzní fólie jako pojistná hydroizolace?
Přímo pod šindelem nemá, vzhledem ke své konstrukci, smysl. Difúzní fólie nemůže sloužit ani jako vyrovnávací podložka a ani jako difúzní fólie, protože vzduch, který by fólií prostoupil, nemá kudy odejít. Střešní šindele jsou vybaveny pouze mikroventilačními spárami.

Mám jednu část střechy se sklonem pod 15°. Je možné na ní položit šindel?
Na střechy s takto malým sklonem nelze doporučit pokládku šindelů. Při malých sklonech může pod šindel za extrémních klimatických podmínek zatéct. Pro pokládku na malý sklon doporučujeme pás z modifikovaného bitumenu Isola Mestertekk, který má stejnou barvu a strukturu jako střešní šindele. Nakonec má střecha na všech částech stejný barvený odstín.

Proč nedoporučujete pokládku na střechy s 90° sklonem?
Při těchto sklonech se neslepí jednotlivé lepící body. Lepící body jsou konstruovány tak, aby na sebe doléhaly vlastní vahou. Ani v případě nahřání jednotlivých lepících bodů nedojde ke 100% přichycení, protože při jakémkoliv pohybu podkladu se mohou lepící body uvolnit. Šindel tedy zůstává uvolněný a musí čelit povětrnostním vlivům. Může rovněž dojít k utržení chlopní nebo celých plátů, což může vést k obnažení podkladu a zatečení.