STŘECHY


Šikmé střechy:
Powertekk
Šindele
Podkladní pás
Isola Top 3

Ploché střechy:
DE25
Mestertekk

Terasová drenáž

DE25
Pro zelené střechy a terasy - drenáž a hydroakumulační vrstvaVíce ...

Technický list (PDF)
 

 
Platon DE25 je ideálním řešením pro konstrukci vegetačních ploch na střechách budov nebo podzemních konstrukcí. DE25 je jedinečný výrobek pro hydroakumulační vrstvu a drenáž. Zároveň slouží jako ochrana hydroizolace a umožňuje bezúdržbovou funkci za všech podmínek.

Použití
Platon DE25 se položí mezi hydroizolaci a vrstvu vegetačního substrátu. Toto řešení chrání hydroizolaci před hydrostatickým tlakem a zároveň zajišťuje vysokou drenážní kapacitu. Vegetace má optimální podmínky pro růst a zároveň má přístup k vodě akumulované v membráně Platon DE25. Drenážní otvory chrání substrát před přílišným zavodněním.

Výhody
Akumulační funkce umožňuje optimální využití vodních zdrojů. Voda se rozvádí pomocí kanálků na místa, kde je potřeba. Otvory v membráně a vzduchová mezera umožňují kontrolovanou trvanlivou objemnou drenáž. Široké čtvercové nopy roznášejí zatížení bez poškození hydroizolace. Zároveň nepůsobí na hydroizolaci žádný hydrostatický tlak.
 
Rozměry výrobku
Platon DE25
Velikost membrány: 1.33 x 2.22 m.

Montáž
Platon DE25 se položí nopy směrem dolů na hydroizolaci, která by měla být odolná proti prorůstání kořínků. Desky Platonu DE25 se sestaví s přesahem jednoho nopu. Na membránu se rozvine geotextilie tak, aby zemina neucpala hydroakumulační nebo drenážní vrstvu. Na geotextilii se navrství zemina a může být vysazena vegetace.